Jak to vlastně všechno probíhá?

Zpět na web

První setkání

První osobní setkání na Vaší zahradě a vyslechnutí Vašich představ a našich možností.

Druhé setkání

Druhé osobní setkání s představením prvotní myšlenky zahrady a to v podobě konceptu.

Třetí setkání

Třetí osobní setkání vede k rozvinutí konceptu v návrh, který je vyobrazený v 3D modelu, vizualizacích a v předložení osazovacích plánů.

Detaily

Zapracování posledních detailů a připomínek do návrhu.

Předání návrhu

Předání konečného návrhu.

Cenová nabídka za realizaci

V případě zájmu přistoupíme k realizaci, kde prvním krokem je vytvoření cenové nabídky realizace zahrady.

Smlouva

Po prostudované a písemně odsouhlasené cenové nabídce společně sepíšeme smlouvu o dílo.

Začátek realizace

Začneme s průběhem realizace zahrady dle konkrétní zakázky.

Finále

Předáme zrealizovanou zakázku s předávacím formulářem.

Údržba

Nabídneme zajištění následné údržby Vaší zahrady.

První setkání

První osobní setkání na Vaší zahradě a vyslechnutí Vašich představ a našich možností.

Druhé setkání

Druhé osobní setkání s představením prvotní myšlenky zahrady a to v podobě konceptu.

Třetí setkání

Třetí osobní setkání vede k rozvinutí konceptu v návrh, který je vyobrazený v 3D modelu, vizualizacích a v předložení osazovacích plánů.

Detaily

Zapracování posledních detailů a připomínek do návrhu.

Předání návrhu

Předání konečného návrhu.

Cenová nabídka za realizaci

V případě zájmu přistoupíme k realizaci, kde prvním krokem je vytvoření cenové nabídky realizace zahrady.

Smlouva

Po prostudované a písemně odsouhlasené cenové nabídce společně sepíšeme smlouvu o dílo.

Začátek realizace

Začneme s průběhem realizace zahrady dle konkrétní zakázky.

Finále

Předáme zrealizovanou zakázku s předávacím formulářem.

Údržba

Nabídneme zajištění následné údržby Vaší zahrady.

Zpět na web

Jak u nás vzniká projekt zahrady?

1

Na samém počátku projektování Vaší zahrady si s Vámi domluvíme osobní setkání nejlépe přímo na Vaší zahradě. Jelikož je zahrada druhým domovem, tak je velmi přínosné účasti většiny uživatelů, který ji užívají. Cílem setkání je vyslechnutí představ klientů o budoucí zahradě a předložení možností a postupů zahradního architekta o Vaší zahradě. Na této schůzce je důležitý nejenom sběr informací, ale i datových podkladů (katastrální mapa, situační výkres rodinného domu, aj…) a pořízení podrobné fotodokumentace pozemku pro vizualizace zahrady. Na této schůzce se projednávají i následné kroky projekce Vaší zahrady, termíny odevzdání a cena za návrh/projekt zahrady.

2

Navrhování zahrady se vždy odvíjí od představ a možností klienta, velikosti pozemku, charakteru terénu (svah, rovina) a náplně zahrady. Na druhé konzultaci se předkládá návrh zahrady v podobě konceptu. Návrhu v této fázi říkáme koncept proto, jelikož obsahuje prvotní myšlenku vystiženou tvarovými dispozicemi prvků v zahradě. Mezi takovéto prvky mohou patřit tvary záhonů, umístění solitérních stromů či keřů, umístění drobných staveb a poměr plochy ponechané pro trávník. V koncepci se také řeší nejrůznější funkce, které by měla zahrada splňovat, jakožto rekreačně pobytovou, okrasnou, užitkovou, aj…

3

Cílem dalšího setkání je rozvinutí konceptu v návrh. Na dalším setkání se předkládá návrh s jasně rozvrženými tvary a poměrovým rozvržením jednotlivých ploch. V této fázi projektu se řeší konkrétní druhy rostlin, tudíž vznikají osazovací plány. Návrh je zde předložen v 3D modelu, kde virtuální prohlídkou se společně projdeme Vaší potenciální zahradou. V modelu můžete vidět ilustraci Vaší zahrady s přihlédnutím o 3 až 5 let od realizace.

4

Po zapracování všech požadavků je vytvořen konečný návrh Vaší zahrady, který Vám předložíme v podobě studie, která obsahuje: situační výkres, axonometrie, řezopohledy, vizualizace, osazovací plány, fotodokumentaci a soupisku všech navrhovaných rostlin s doporučeným množstvím a jejich fotodokumentací. Vše obdržíte v elektronické podobě na CD disku, na přání lze odevzdat i v podobě tištěné.

5

Průběh projektování Vaší zahrady je vždy šitý na míru konkrétní zahradě. Nedá se přesně stanovit přesný počet schůzek. Obecně se jedná o rozmezí 3 až 5 schůzek potřebných pro návrh zahrady. Nabízíme pět osobních schůzek v ceně návrhu.

Zpět na web

Jak vzniká realizace zahrady?

1

Po ukončení a předání projekční činnosti Vám nabízíme možnost zrealizovat návrh naší firmou. Myslíme si, že realizovat návrh námi, je pro Vás i nás vlastně výhodou, jelikož již známe Vaše představy a Vy naše možnosti. V případě potřeby ovšem spolupracujeme i s jinými firmami, kde zajišťujeme nad zakázkou stálý dozor. V případě, že se rozhodnete realizovat zahradu od nás, tak Vám nejprve vypracujeme cenovou nabídku na realizaci. Dle Vašich finančních možností a představ lze cenovou nabídku rozdělit do několika fází a naplánovat tak na několik let dopředu realizaci Vaší zahrady. Cenová nabídka obsahuje zvlášť cenovou nabídku pro rostlinný materiál, pro technický zahradnický materiál (netkané textilie, lemy záhonů, mulčovací kůru, oblázky, aj…) a cenu za práci. Což Vám umožňuje využít například jen tu část cenové nabídky, která Vám bude vyhovovat.

2

Domluvíme si osobní setkání, na kterém Vám předložíme smlouvu o dílo potřebnou k realizaci Vaší zahrady s jasně stanovenými podmínkami. Po prostudování, podepsání smlouvy a zaplacení předem ujednaných záloh můžeme začít s realizací Vaší zahrady. Veškerou práci si rozfázujeme do potřebných termínů tak, aby to vyhovovalo Vám i nám.

3

Realizace zahrady se řídí vždy konkrétním návrhem. Obecně Však platí, že nejprve se začne s terénními úpravami pozemku. Pokud je potřeba uskuteční se i herbicidní postřik, navážka zeminy aj… Dále se uskuteční vytyčení jednotlivých záhonů a jejich zalemování. Před samotnou výsadbou klademe důraz na kvalitně připravený záhon v podobě kvalitně připraveného a urovnaného povrchu. Pokud je potřeba položíme netkanou textilii a poté přímo vysazujeme rostliny do kvalitního vyhnojeného substrátu. Záhony mulčujeme nejrůznějším materiálem, může se jednat o klasickou mulčovací kůru, oblázky či štěpku. Po výsadbách zajistíme zálivku. Vše po sobě uklidíme a odvezeme nežádoucí materiál.

4

Po zrealizování Vaší představy zahrady, uskutečníme předání díla. Zahradu Vám předáme osobně a to procházkou po Vaší zahradě s proškolením jak se o Vaší zahradu starat, aby prosperovala. Sepíšeme společně předávací protokol.

Zpět na web

Nezapomeňte na údržbu Vaší zahrady.

Nabídneme Vám i údržbu Vaší zahrady. Může se jednat o následnou údržbu po realizaci či o údržbu již fungující zahrady. Uskutečňujeme jednorázovou či víceletou údržbu. Lze naplánovat údržbový harmonogram, na základě kterého Vám údržbu rozfázujeme v průběhu roku, tak jak je potřeba. Fungovat údržbový plán takto může i řadu let. Poskytujeme i údržbové poradenství. Z hlediska údržby zajišťujeme nejčastěji tyto pracovní činnosti:

  • údržbu trávníku (seč, hnojení, vertikutace, aerifikace, vápění)

  • údržbu záhonů (pletí, hnojení, odstranění výsadeb)

  • údržbu živých plotů, plůtků, stěn a solitérních dřevin (řezy - výchovné, udržovací, zmlazovací, tvarovací)

Co obsahuje naše projektová dokumentace

Součástí naší projektové dokumentace je situační výkres, axonometrie, řezopohledy, vizualizace, fotodokumentace stávajícího stavu zahrady, osazovací plány a seznam navrhovaných rostlin s doporučeným množstvím a jejich fotodokumentací.

Zpět na web

Mimo jiné také zajistíme:

pokládku travních koberců

vizualizace zahrad v 3D

ozelenění střech, teras a balkónů

ozelenění truhlíkových výsadeb

vertikální zahrady, zelené stěny

zimní zahrady

interiérové ozelenění prostor

zahradní okrasná i koupací jezírka

kamenné zídky

skalky

závlahové systémy

drobné zahradní objekty (pergoly, altány, skleníky, treláže, domky na nářadí, aj…)

ošetření dřevin

péči o trávníky

zajištění odborného poradenství

zajištění kvalitního rostlinného materiálu

vytvoření cenových nabídek

Proč oslovit naši firmu?

nasloucháme představám a přání klienta

nabízíme zajímavou spolupráci mezi námi a Vámi

vždy nabídneme promyšlený výběr rostlin s naplánovaným kvetením od jara až do podzimu

zajistíme kvalitní rostlinný materiál od léty osvědčených zahradních školek

máme osobitý, kreativní přístup

pod našimi rukami vznikají promyšlená originální díla

známe nejrůznější trendy

máme rádi výzvy

dodržujeme smluvené termíny

víme a rozumíme tomu, čemu se věnujeme

jsme vzděláni a školeni v oboru zahradní architektury

snažíme se být důslední a precizní

nevytváříme odbytá díla a zcela bezúdržbové zahrady, tzv. díla ušitá ,,horkou jehlou,, kde hned po realizaci je patrný konečný efekt zahrady (na ten si budete muset počkat s vidinou tak 3 až 5 let dopředu)

Zpět na web