Zpět na web

Cena za návrh/projekt zahrady se odvíjí od řady faktorů:

dle velikosti pozemku

dle složitosti terénu (zda-li se jedná o zahradu v rovině, či ve svahu)

dle typu zeleně (jestli se jedná o soukromou zahradu, veřejnou, firemní zeleň)

dle míry zpracování, stupně zpracování a konkrétní zakázky

dle navrhované složitosti náplně zahrady (zda-li se v návrhu bude uvažovat například o projekci zahradního jezírka, kamenné zídky, atak podobně)

Pro Vaši představu, na kolik Vás může vyjít návrh zahrady, se lze řídit níže předloženým, naším cenovým přehledem. Pamatujte ovšem na to, že vše je odvislé od konkrétní zakázky. Doporučujeme proto, v případě Vašeho zájmu, nás nejprve kontaktovat a my se s Vámi domluvíme na konkrétním běžném postupu. Kdy na základě osobního setkání na Vaší zahradě jsme Vám schopni cenu za projekt obratem stanovit.

Ceník

malé zahrady (do 500 m2)

od 3.000,-

střední zahrady (od 500 do 1 000 m2)

od 7.000,-

velké zahrady (od 1 000 m2 a více)

od 8,- / m2

konzultace, či poradenství

250,-

Zpět na web